Chi tiết tin tức

Công trình lăp đặt camera Trà Vinh

Công trình lắp đặt camera nhà máy xây xác lúa xã Đại An , Trà Cú, Trà Vinh vào tháng 7 
- Camera 2MP rõ nét chuẩn HD