Mekong Delta

Bộ đàm

Máy bộ đàm Feidaxin FD-99

Máy bộ đàm Iradio IR-668

Máy bộ đàm Feidaxin FD-2107

Máy bộ đàm Iradio IR-669

Máy bộ đàm Feidaxin FD-55A

Máy bộ đàm Feidaxin FD-780

Máy bộ đàm Kenwood TK-P701

MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA CLARIGO-418

MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA CLARIGO-418

Máy bộ đàm Feidaxin FD-790

Máy bộ đàm Motorola CP-1100

Máy bộ đàm Motorola CP-1100