Chi tiết tin tức

Công trình Ngọc Biên ,Trà Cứu,Trà Vinh

Công trình lắp đặt camera ở Ngọc Biên ,Trà Cứu,Trà Vinh vào tháng 6 năm 2017
- Camera rõ nét, HD.