Mekong Delta

MÁY CHẤM CÔNG

Máy chấm công vân tay, thẻ từ J-TECH JT-18

Máy chấm công thẻ từ J-TECH JT-200

Máy chấm công vân tay, password J-TECH JT-680