Chi tiết tin tức

Công trình lắp đặt camera ở Xưởng gỗ và quảng cáo Thủ Đức

Công trình lắp đặt camera ở Xưởng gỗ và quảng cáo Thủ Đức vào tháng 7 
-Camera đẹp nét ,chuẩn HD